Звіт про діяльність закладу в 2020-2021 навчальному році

У 2020-2021 н. р. в школі навчалося 117 учнів. Атестовано всього 77 учнів, з них: 3 учні мають високий рівень навчальних досягнень, 26 учні – достатній рівень, 35 – середній, 13 учнів – початковий рівень, не атестовано 40 учнів 1-3 класів. Відсоток відвідування складає – 88 %, по хворобі та поважних причинах – 12 %.

Рівень досягнень за навчальними предметами:

Українська мова – 6 б.
Українська література – 7 б.
Зарубіжна література – 6,4 б.
Англійська мова – 6,8 б.
Математика – 7,1 б.
Алгебра – 5,8 б.
Геометрія – 5,9 б.
Фізика – 6,3 б.
Географія – 6,7 б.
Історія України – 7 б.
Всесвітня історія – 7,1 б.
Правознавство – 6,3 б.
Біологія – 6,3 б.
Природознавство – 6,9 б.
Хімія – 5,7 б.
Фізична культура – 10,3 б.
Образотворче мистецтво – 8,9 б.
Музичне мистецтво, мистецтво – 8,2 б.
Трудове навчання – 7,4 б.
Інформатика – 7,1 б.
Основи здоров’я – 7,7 б.

Дані по класах

Клас Середній бал навчальних досягнень
4 клас 8 б.
5 клас 7,4 б.
6 клас 7,5 б.
7 клас 7,2 б.
8 клас 6,4 б.
9 клас 6,5 б.

Протягом 2020-2021 н. р. слабкою ланкою є рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів з математично-природничих дисциплін, організація науково-проєктної діяльності із школярами. Спостерігається тенденція зниження рівня навчальних досягнень з української мови, зарубіжної літератури та правознавства.

Методична робота

У 2020-2021 навчальному році методична робота в закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 2 села Балаклея здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції «Нова українська школа», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників та була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування життєвих компетентностей особистості учня шляхом впровадження сучасних освітніх технологій».

Освітній процес у закладі забезпечували 14 педагогів. Серед них: 10 вчителів вищої категорії, 2 – І категорії, 1 – ІІ категорії, 1 спеціаліст, 4 вчителі мають педагогічне звання «старший учитель», 1 «учитель-методист».

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення чіткого керівництва методичною роботою в школі діяла методична рада, до складу якої входили директор школи, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, які мають вищу категорію та педагогічні звання.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, конкурсів та інших методичних заходів.

З метою організації освітньої діяльності закладу, вирішення нагальних методичних питань в закладі систематично проводилися методичні наради при директору школи та заступнику директора школи з НВР.

Згідно річного плану закладу відбувалися засідання педагогічної ради закладу, на яких було розглянуто питання:

· Про компетентнісний підхід у виховній роботі.

· Про атестацію педагогічних працівників у 2020-2021 навчальному році

· Про організацію харчування в школі (відповідно системи ХАССП)

· Про стан викладання фізичної культури. (1-9 класи)

· Про впровадження сучасних педагогічних технологій в педагогічний процес з метою підвищення якості освітнього процесу.

· Про стан відвідування навчальних занять здобувачами освіти.

· Про стан викладання та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з історії та правознавства

· Про «Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти»

· Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками

· Про досягнення та проблеми впровадження концепції «Нова українська школа» у 1-3 класах.

Протягом року в закладі працювали творчі групи вчителів початкових класів, суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного циклу предметів, які здійснювали роботу по підготовці методичних заходів, організації дистанційного навчання.

Було проведено майстер-класи щодо організації дистанційного навчання учнів та ознайомленню з онлайн-сервісами, які сприяють формуванню в учнів інтересу до навчальних предметів.

В роботі з педагогами перевага надавалася індивідуальному консультуванню та мініпрактикумам.

У квітні 2021 року вчителі закладу: Колісник О. В., Занєгіна Ж. П., Харенко Н. О., Сільченко О. О., Мірза Н. В., Живиця І. О. презентували свої напрацювання під час «Освітнього марафону», організованого відділом освіти Балаклеївської ОТГ. В травні та червні педагоги школи були учасниками онлайн-навчань: «Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів», «Аналіз та самоаналіз уроку в НУШ».

У навчальному році курси підвищення кваліфікації при комунальному навчальному закладі «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» пройшла Мінченко Т. О. (директорів ЗЗСО, вчителів основ здоров’я), Руденко С. В. (заступників директорів ЗЗСО з НВР).

Протягом навчального року вчителі систематично підвищували свій фаховий рівень шляхом участі в ІНТЕРНЕТ – заходах:

ПІБ вчителя Форма підвищення кваліфікації, назва (тематика) Дата проходження кваліфікації
Бакуменко Олена Василівна Вебінар «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання» 08.01.2021
Онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» 18.01.2021
Онлайн-навчання в Інтерактивній школі творчого вчителя «Методична весна» «Роман з мовою» 10.03.2021
Онлайн-курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти) 11.03.2021
Вовченко Ірина Миколаївна Онлайн-курс «Академічна доброчесність» 01.11.2020
Онлайн-курс «Найбільший урок у світі. Знаю права і змінюю світ» 29.11.2020
Онлайн-курс «Ефективні рішення Google For Education для хмарної взаємодії» 13-22.11.2020
Онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів та керівників шкіл» 03.01.2021
Вебінар «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання» 08.01.2021
Онлайн-курс «Домедична допомога» 17.01.2021
Онлайн-курс «Фактчек: довіряй-перевіряй» 21.02.2021
Онлайн-курс «Стартуємо до успішної школи» 25.02.2021
Онлайн-курс «Домедична допомога» 17.01.2021
Галущенко Людмила Андріївна
Онлайн-курс «Фактчек: довіряй-перевіряй» 21.02.2021
Онлайн-курс «Стартуємо до успішної школи» 25.02.2021
Вебінар «Онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Googgle Meet, Skype, Zoom» 05.11.2020
Вебінар «Викладання трудового навчання в умовах карантину» 12.11.2020
Вебінар «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання» 08.01.2021
Онлайн-курс «Бери й роби. Змішане та дистанційне навчання» 26.02.2021
Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти) 27.02.2021
Онлайн-навчання в Інтерактивній школі творчого вчителя «Методична весна» «Методичний день бібліотекаря» 10.03.2021
Живиця Інна Олександрівна Вебінар «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання» 28.12.2020 року
Онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» 03.01.2021
Колісник Ольга Віталіївна Онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників шкіл 03.01.2021
Вебінар «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання» 08.01.2021
Онлайн-курс «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?» 15.01.2021
Всеукраїнська онлайн-педрада «Сучасний учитель – дослідник, учений, письменник, актор, психолог, стратег і…» 14.01.2021
Вебінар «Ефективна та зручна організація дистанційного навчання за допомогою інноваційних тестів» 16.01.2021
Онлайн-курс «Запобігання торгівлі людьми» 17.01.2021
Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти) 19.01.2021
Дистанційний курс «Інклюзія та дистанційне навчання» 21-28.01.2021
Курс «Стартуємо до успішної школи» 06.02.2021
Вебінар «Застосування методів ейдетики в початковій школі НУШ» 16.02.2021
Вебінар «Формувальне оцінювання як засіб підвищення ефективності освітнього процесу» 25.02.2021
Вебінар «Лайфаки для формування ключових умінь педагога ХХІ століття» 23.12.2020
Березень 2021
Онлайн-курс «Бери й роби»
Онлайн-курс «Права людини в освітньому просторі» Березень 2021
Вебінар «Лайфаки для формування ключових умінь педагога ХХІ століття» 23.12.2020
Мірза Наталія Василівна Навчальний курс для вчителів англійської мови 08.08.2020
Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти) 01.03.2021
Руденко Світлана Василівна Онлайн-марафон «Траєкторія розвитку сучасного педагога» 17-21.08.2020
Вебінар «Лепбук як інструмент реалізації практичного та творчого навчання» 21.08.2020
Вебінар «Використання цифрової інноватики в управлінській та освітній діяльності» 04.10.2020
Вебінар «Онлайн-інструменти для створення освітніх вебквестів» 16.10.2020
Дистанційний курс «Технологія розвитку критичного мислення в сучасному освітньому середовищі» 28.10.2020
Вебінар «Оновлені умови організації дистанційного навчання у ЗЗСО: механізми та технології» 29.11.2020
Вебінар «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання» 08.01.2021
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Результативна початкова освіта» 12.01.2021
Всеукраїнська онлайн-педрада «Сучасний учитель – дослідник, учений, письменник, актор, психолог, стратег і…» 14.01.2021
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасний урок інформатики: методи, інструменти, результати» 18.02.2021
Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти) 27.02.2021
Онлайн-навчання в Інтерактивній школі творчого вчителя «Методична весна» «Роман з мовою» 10.03.2021
Сільченко Оксана Олександрівна Вебінар «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання» 08.01.2021
Онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» 03.01.2021
Онлайн-курс «Запобігання торгівлі людьми» 10.01.2021
Вебінар «Ефективна та зручна організація дистанційного навчання за допомогою інноваційних тестів» 16.01.2021
Онлайн-курс «Фактчек: довіряй-перевіряй» 21.02.2021
Онлайн-курс «Бери й роби. Змішане та дистанційне навчання» 26.02.2021
Харенко Наталія Олександрівна Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. Підсумки навчального року і завдання на літо 01.06.2020
Вебінар «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання» 08.01.2021
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Результативна початкова освіта» 12.01.2021
Всеукраїнська онлайн-педрада «Сучасний учитель – дослідник, учений, письменник, актор, психолог, стратег і…» 14.01.2021
Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти) 28.02.2021
Швидка Валентина Павлівна Вебінар: «Організація інтерактивних квестів під час дистанційного та очного навчання» 14.09.2020
Інтернет-конференція «Змішане навчання: очікування та досвід упровадження» 19.09.2020
«Вебінар «Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання» 03.11.2020
Інтернет-конференція «Підвищення кваліфікації вчителів:через самоосвіту до професійного зростання» 21.11.2020
Вебінар «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання» 08.01.2021
Вебінар «Інтернет-олімпіада як інструмент мотивації учнів під час дистанційного навчання» 20.01.2021
Вебінар «Ефективна та зручна організація дистанційного навчання за допомогою інноваційних тестів» 16.01.2021
Занєгіна Жанна Петрівна Онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» 17.01.2021
Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти) 20.03.2021
Мариняк Володимир Сергійович Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти) 25.02.2021
Онлайн-курс «Нова фізична культура» 27.02.2021
Мурашевич Юрій Юрійович Дистанційний курс «Інклюзія та дистанційне навчання» 21-28.01.2021
Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти) 21.01.2021

21 квітня вчитель початкових класів Сільченко О. О. взяла участь в методичному об'єднанні-онлайн «За крок до школи».

В березні-квітні 2021 року вчителі Вовченко І. М та Руденко С. В. були учасниками обласного етапу Конкурсу на кращий електронний освітній ресурс, роботи: електронний освітній ігровий ресурс «Система, що перевернула світ. Таблиця Д.І.Мендєлєєва» та електронний навчальний посібник із зарубіжної літератури «Інтерактивні вправи-онлайн» зайняли І місце.

Протягом навчального року вчителі: Вовченко І. М., Живиця І. О., Мариняк В. С., Руденко С. В., Сільченко О. О., Бакуменко О. В. ділилися досвідом на персональних сайтах.

Атестувалися в навчальному році: Вовченко І. М. (підтверджено вищу категорію та присвоєно звання «Старший учитель»), Галущенко Л. А. (підтверджено категорію «Спеціаліст»), Занєгіна Ж. П. (присвоєно вищу категорію та підтверджено звання «Старший учитель»), Колісник О. В. (присвоєно ІІ категорію), Мінченко Т. О. (підтверджено вищу категорію та звання «Старший учитель»), Харенко Н. О. (підтверджено вищу категорію та присвоєно звання «Старший учитель»).

Педагоги закладу: Вовченко І. М., Галущенко Л. А., Руденко С. В., Сільченко О. О., Колісник О. В. поширювали власний досвід на освітніх платформах Vseosvita.ua, «На урок», публікуючи свої роботи: розробки уроків, позакласних заходів, тестові завдання.

Результатом навчально-методичної роботи в 2020-2021 навчальному році є участь здобувачів освіти у заходах різного рівня, перемоги в конкурсах:

· Природничий інтерактивний «Колосок» (осінь): 2 клас – 12 осіб; 3 клас – 5 осіб; 7 клас – 3 особи.

· Природничий інтерактивний конкурс «Колосок» (весна): 3 клас – 10 осіб; 6 клас – 4 особи.

· Природознавча гра «Геліантус» : 2 клас – 7 осіб; 3 клас – 11 осіб; 4 клас – 5 осіб; 5 клас – 6 осіб; 7 клас – 3 особи.

· Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (всеукраїнський етап): 2 клас – 10 осіб; 3 клас – 9 осіб; 4 клас – 3 особи; 5 клас – 4 особи; 6 клас – 7 осіб.

· Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»: 3 клас – 11осіб; 4 клас – 5 осіб; 5 клас – 7 осіб; 7 клас – 2 особи.

· Всеукраїнська інтернет - олімпіада «На Урок» з хімії: 7 клас – 4 особи; 8 клас – 5 осіб.

52 учні школи були учасниками інтернет-олімпіад освітнього проєкту «На урок».

Учениця 3 класу Ярошенко Уляна зайняла І місце в ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика.

11 школярів були учасниками І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Учні, які зайняли призові місця в шкільному етапі, брали участь в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад:
Назва конкурсу, олімпіади ПІБ учня Клас Результат участі ПІБ вчителя
ІІ етап Всеукраїнських олімпіад з англійської мови Артеменко Владислав Мірза Анна 8 8 ІІ місце ІІІ місце Мірза Наталія Василівна

У 2020-2021 н. р. педагогічним працівникам:

· постійно підвищувати свій фаховий рівень;

· поширювати власний педагогічний досвід через онлайн-платформи та ЗМІ;

· організовувати майстер-класи та тренінги з метою ознайомлення з новітніми освітніми технологіями;

· посилити роботу з обдарованими дітьми;

· підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з базових дисциплін;

· активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах.

ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота протягом навчального року здійснювалась відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, Листа МОНУ від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», Указу Президента «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація» від 9 лютого 2016 року
№ 42/2016, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 777-р «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року», «Плану основних виховних заходів та заходів з національно-патріотичного виховання учнів закладів загальної середньої освіти Балаклеївської сільської ради на 2020-2021 навчальний рік».

Педагогічний, учнівський та батьківський колективи школи продовжували працювати над реалізацією виховної проблеми «Розвиток духовності школярів шляхом формування екологічної культури особистості, гармонії її відносин з природою», положень Програми виховання «Від чистоти душі – до екології планети».

З метою організації та поліпшення стану виховної роботи в школі видано накази:

§ Про організацію роботи шкільного лісництва.

§ Про участь в обласних змаганнях зі спортивного орієнтування «Осінній лист».

§ Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху.

§ Про проведення профілактичних бесід по попередженню дитячого травматизму.

§ Про організацію роботи з батьками.

§ Про роботу з творчо обдарованими дітьми.

§ Про проведення І етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика.

§ Про роботу закладу в умовах дистанційного навчання.

Проведено наради при директору школи:

§ Про плани роботи класних керівників.

§ Про стан відвідування учнями школи.

§ Про стан роботи з учнями, схильними до правопорушень.

§ Про стан охоплення навчанням дітей шкільного віку.

§ Про відзначення Шевченківських днів.

§ Про освітню діяльність закладу в умовах карантину.

На нарадах при заступнику директора школи розглянуто питання:

§ Про організацію та проведення заходів щодо попередження булінгу.

§ Про роботу з творчо обдарованими дітьми.

§ Про результативність участі учнів у позакласних заходах.

§ Про ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

§ Про підсумки проведення батьківського тижня.

§ Про організацію та проведення онлайн-заходів з учнями.

Загальношкільні, класні виховні заходи проводились згідно плану роботи школи на 2020-2021 навчальний рік та планів класних керівників з урахуванням карантинних обмежень, з цією метою на шкільному сайті «Дистанційне навчання» було створено сторінку «Виховна робота-онлайн», на якій розміщувалися відео, вправи, тести, ігри приурочені державним та календарним святам.

Основні завдання та принципи виховання реалізовувалися Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків.

І. Ціннісне ставлення до себе.

З метою формування ціннісного ставлення до себе проведено заходи:

7 жовтня 2020 року команда школярів закладу взяла участь в обласних змаганнях зі спортивного орієнтування «Осінній лист».

29 вересня відбулася презентація проєктів учнів 2 класу «Коли я почуваюся щасливим і безпечним».

7 жовтня для учнів закладу проведено практикум, під час якого вони вчилися використовувати світловідбивні стрічки.

З 9 по 15 листопада відбулися заходи в рамках Тижня безпеки руху. З учнями проведено бесіди на тему «Безпека на дорозі», організовано конкурс малюнків та вивчення правил дорожнього руху.

24 листопада учні 2 класу стали учасниками челенджу «Ми активні і рухливі».

30 листопада учні 3 класу стали учасниками челенджу «Засвіти світло в темну пору доби», який пройшов під девізом: «Пам'ятай В темний час доби- світловідбивні стрічки обов'язково одягай! Про свою безпеку дбай».

З метою попередження проявів насильства, булінгу в учнівському середовищі з 16 по 20 вересня 2020 року проведено заходи в рамках Тижня з протидії булінгу. З метою організованого проведення розроблено План заходів Тижня.

З 25 листопада по 10 грудня в рамках акції «16 днів проти насильства». розроблено План заходів щодо її організованого проведення.

Протягом навчального року проводилися індивідуальні бесіди класних керівників із здобувачами освіти на теми: «Моє майбутнє», «Як не стати жертвою насилля», «Як не стати агресором», «Відповідальність за булінг та насильство», «Здоров’я – найдорожчий скарб».

Систематично проводилися інструктажі щодо дотримання правил безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

ІІ. Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини

З метою пропаганди кращих народних та сімейних традицій, творчого розвитку особистості, організації цікавого дозвілля школярів в 2020-2021 н. р. в очному та дистанційному форматах відбулися: спортивні змагання «Сильні і спритні», свято до Дня учителя, новорічні розважальні програми, свято 8 березня, Свято Матері.

1 жовтня до Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана здобувачі освіти закладу долучилися до запису вітального відеокліпу.

Протягом навчального року проведено заходи з метою зміцнення сімейних традицій. В 1-4 класах відбувалися онлайн-зустрічі: «Ми святкуємо так», «Сімейні реліквії».

В закладі освіти приділялася увага формуванню толерантного ставлення до оточуючих людей. 3 грудня до Міжнародного дня людей з інвалідністю в 1-9 класах проведено тематичні години «Толерантність – запорука миру».

З метою формування поваги до родинних звичаїв 11 грудня до дня Андрія Первозванного в 1-9 класах проведено вікторину «Андріївські традиції».

З метою вивчення традицій святкування Великодня 29-30 квітня було оформлено виставку дитячих робіт «Великодня писанка» та тематичну фотозону. Класні керівники 1-9 класів провели з учнями тематичні години «Великодні традиції».Організовано перегляд відеожурналу «Свято Великодня».

ІІІ. Ціннісне ставлення до праці.

Формуванню ціннісного ставлення до праці сприяли заходи:

2 жовтня 2020 року - свято «Вітання вчителю».

28 квітня до Дня охорони праці оформлено тематичну виставку «28 квітня - День охорони праці», конкурс дитячих малюнків «Охорона праці очима дітей», з учнями 3-9 класів класні керівники провели тематичні години «28 квітня - День охорони праці».

З основами роботи працівників лісу учні 7-9 класів продовжували знайомитися відвідуючи «Шкільне лісництво».

Протягом навчального року з учнями 1-9 класів проведено тематичні години: «Хто дбає – той має», «Праця прикрашає людину», «Моя майбутня професія», «Професії моєї родини»; анкетування: «Ким я хочу стати», «Мої трудові навички», «Мої сімейні обов’язки».

ІV. Ціннісне ставлення до природи

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення школярями себе як невід’ємної частини природи, вироблення навичок природоохоронної поведінки. В зв’язку з цим у закладі проведено ряд заходів:

18 вересня 2020 року відбулася екскурсія до Смілянського лісництва, привітання працівників лісу.

21 вересня оформлено виставку проєктів, які підготували учні 6 класу, «Будова рослинної клітини».

13 жовтня проведено презентацію лепбуку, який виготовили учні 6 класу, «Безпека поводження з твердими побутовими відходами».

22 жовтня організовано фотовиставку-онлайн «Осінні дари», свої роботи учні та вчителі закладу розміщували на віртуальній дошці Padlet.

2 лютого учні 3 класу долучилися до акції «Годівничка», яка проходила під гаслом : «Кожна дитина знає: «Пташині страшний не холод, а голод».

4 лютого учні 2 класу презентували проєкт «Природній експеримент».

1 квітня до Дня зустрічі птахів учні 6 класу презентували проєкт «1 квітня - день зустрічі птахів».

26 березня учні закладу-члени «Шкільного лісництва» взяли участь обласному зльоті учнівських лісництв Черкащини, який проходив у дистанційному форматі.

10 квітня учні 7-9 класів долучилися до акції «Озеленення планети». Школярі разом в наставниками висадили 2530 шт. сіянців дуба звичайного, вирощеного із закритою кореневою системою, на площі 1,9 га.

До Дня довкілля учні брали участь у проєкті «Лісові пожежі-лихо для планети», акції по збору сортуванню пластикових пляшок та пакетів, збору використаних батарейок, провели онлайн-екскурсії « Екологічні стежки Черкащини».

22 квітня до Всесвітнього Дня Землі учні 2 класу організували проєкт, результати якого узагальнені у формі слайд-шоу, «Весною вся природа оживає».

7 червня для здобувачів освіти 2-3 класів була проведена екскурсія «Екологічна стежина» в Смілянському лісництві.

V. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

З метою формування ціннісного ставлення до суспільства та держави в закладі протягом навчального року проведено заходи:

1 вересня 2020 року проведено перший урок «Здорова нація незалежної України».

7 жовтня учні 2 класу відвідали краєзнавчий музей села Балаклея.

13 жовтня до Дня українського козацтва та Дня захисника України оформлено тематичну виставку «Історія козацтва» та підготовлено відеопрезентацію «Від періоду козацтва до сьогодення».

9 листопада 2020 року учні закладу долучилися до написання диктанту національної єдності, виконання завдань конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.

27 листопада до Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору було організовано фотовиставку «Слідами історії». Учні та працівники закладу мали нагоду переглянути книжкову виставку «Голодомор в Україні: історія та міфи». До вшанування історичної події було створено віртуальний екскурс «Не підкорені в 33-му - непереможні сьогодні!».

До Дня Збройних сил України з 23 листопада до 2 грудня заклад освіти долучився до проєкту «Теплом дитячих долонь зігріємо солдата-захисника». Учні 2-4 класів разом з батьками, класними керівникам виготовляли сувеніри-обереги: «Ангел охоронець», мішечки-обереги із духмяними травами «Пахощі рідної землі», сніговички-шоколадки, сердечка з листами, ялинковими кульками і сніговичками, сердечка з цукерками, пташки щастя, різнокольорові ангелочки з паперу, синьо-жовті ангелочки з фоамірану, листи подяки-звернення. Було організовано збір продуктів для воїнів ООС.

19 січня 2021 року для учнів презентовано відео «Традиції Водохреща».

22 січня до Дня Соборності в закладі проведено усний журнал-онлайн «22 січня - День Соборності України».

29 січня для школярів організовано перегляд відео «Річниця бою під Крутами».

30 січня відбулася онлайн-презентація книг приурочена 77 – ій річниці з Дня визволення Балаклеї від нацистської окупації.

До Дня вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні 19 лютого було оформлено інформаційну виставку на тему «Герої не вмирають», презентовано відеожурнал «Пам'яті Небесної Сотні присвячується...».

26 квітня до 35-тої річниці з Дня аварії на Чорнобильській АЕС учні закладу підготували відеожурнал до цієї події, було оформлено тематичну виставку «Чорнобильський дзвін».

8 Травня до Дня пам'яті та примирення учні закладу взяли участь у створенні відеокліпу.

Свою повагу до традицій українського народу учні висловлювали 21 травня у Всесвітній день вишиванки. Цього дня школярі разом з батьками та вчителями влаштували онлайн-флешмоб «День вишиванки єднає».

VІ. Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва

Виховними досягненнями цього напрямку є знання учнів про види мистецтва та засоби їх виразності, творча самореалізація школярів у акторській грі, народному та сучасному танці, вокальному та хоровому співі, ораторському мистецтві, малюванні, декоративно-прикладному мистецтві.

Робота з художньо-естетичного напряму представлена діяльністю гуртків «Спалах» (керівник Ярошенко А. О.), «Бери й роби» (керівник Сільченко О. О.).

До літературного мистецтва учні 2 класу долучилися 8 жовтня, під час бібліотечного уроку «Історія книги».

31 грудня в закладі відбулися святкові новорічні заходи. Учнів школи привітав Дід Мороз, який вручив кожній дитині солодкий подарунок. Школярі співали новорічні пісні, розповідали вірші-побажання, з Дідом Морозом та класними керівниками водили новорічні хороводи.

2 лютого у Всесвітній день читання вголос, учні 2 класу класу долучилися до акції «Хто читає, той багато знає».

4 лютого учні 4 класу оформили виставку «Українська вишивка - вид народного декоративного мистецтва».

11 лютого проведено ряд заходів приурочених Дню святого Валентина: учні 3 класу провели флешмоб поробок власними руками «Валентинчик об'єднує серця», школярі долучилися до акції ліги старшокласників «Валентинка в подарунок», було організовано святкову пошту.

21 лютого учениця 3 класу, вихованка вокального гуртка «Спалах» Ярошенко Уляна стала учасницею Міжнародного конкурсу фестивалю «Профест». Була нагороджена Дипломом І ступеня у молодшій віковій групі 8-9 років.

22 лютого відбулося нагородження вихованця гуртка «Козачата» - Сидоренка Миколи, учня 3 класу Грамотою КЗ «Черкаського обласного центру роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» за І місце в обласному етапі конкурсу «Український сувенір».

24 лютого в Балаклеївській ОТГ відбувся конкурс читців творів Тараса Шевченка «Тарасова вершина». Переможцями стали Доброноженко Марія, учениця 3 класу - ІІІ місце, Ярошенко Уляна, учениця 3 класу - І місце.

9-10 березня була оформлена тематична виставка «Тарас Шевченко - особистість, письменник, художник». В експозиції представлені книги про життєвий та творчий шлях поета, малюнки репродукцій Т. Г. Шевченка, створені ученицями 9 класу Федосенко Марією та Федосенко Анастасією. В 1-9 класах було проведено конкурс читців творів Шевченка.

Значну роль у виховній роботі закладу відіграє шкільна бібліотека.

З 1 по 31 вересня в рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек бібліотекарем школи Галущенко Л. А. проведено усний журнал «Історія місячника шкільних бібліотек», акцію «Подаруй книжку».

Протягом навчального року в бібліотеці були оформлені книжкові виставки приурочені пам’ятним та ювілейним датам: «Олімпійські досягнення українців», «Партизанськими шляхами», «Козацькому роду нема переводу», «Безпека на дорозі», виставки до Дня визволення України від фашистських загарбників, до Дня української писемності та української мови, до Дня Гідності та Свободи, до Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, до Дня Соборності України.

В 2020-2021 навчальному році здійснювалася робота з батьками. Проведено загальношкільні збори під час яких розглянуто питання:

· Ознайомлення з Правилами внутрішнього розпорядку, навчальним планом, режимом роботи школи у 2020-2021 навчальному році.

· Про організацію освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році.

· Про роботу закладу освіти під час карантину.

· Результативність уроку. Від чого вона залежить.

· Про підсумки навчально-виховного процесу в І семестрі.

· Про адміністративну відповідальність батьків за виховання дітей. Статистичні дані про злочинність підлітків.

· Батькам про права та обов’язки дітей.

· Співпраця батьків і школи як необхідна умова розвитку дитини.

· Про стан відвідування учнями школи та робота по попередженню правопорушень серед неповнолітніх.

· Про зайнятість здобувачів освіти в гуртках, секціях в позаурочний час

· Про оздоровлення дітей влітку 2021 року.

· Про попередження дитячого травматизму під час літніх канікул;

· Про підготовку до нового навчального року.

Класними керівниками 1-9 класів організовано та проведено в очному та дистанційному режимі батьківський всеобуч: «Як підготуватися до дистанційного навчання», «Насильство в родині: прояви та попередження», «Булінг серед дітей: як діяти», «Діти та вулиця», «Режим дня учня».

Результатом виховної роботи в 2020-2021 навчальному році є участь у заходах різного рівня, перемоги в конкурсах.

Кiлькiсть переглядiв: 351

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.