Лист МОНУ від 05.08.2020 р. № 1/9-420 "Рекомендації щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році"

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ №2

С. БАЛАКЛЕЯ БАЛАКЛЕЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

27 квітня 2020 № 20- о

Про проведення підсумкового оцінювання
та організованого завершення
2019/2020 навчального року

Відповідно до Листа МОН України № 1/9-182 від 31 березня 2020 року «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти», листа Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 № 1/9-213 щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року, листів відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму, зовнішніх зв’язків та охорони здоров’я виконавчого комітету Балаклеївської сільської ради від 21.04.2020 № 01-04/218 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року», та від 27.04.2020 № 01-04/224 « Про організоване завершення 2019-2020 навчального року», наказу відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму, зовнішніх зв’язків та охорони здоров’я виконавчого комітету Балаклеївської сільської ради від 24.04.2020 № 29 «Про проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року»

НАКАЗУЮ:

1. Завершити 2019 – 2020 навчальний рік 29 травня 2020 року.

2. Здійснити підсумкове оцінювання у 2019-2020 навчальному році з урахуванням результатів навчання у І семестрі, січні-березні 2020 року та результатів дистанційного навчання в період карантинних обмежень.

3.Виставити річні оцінки у класні журнали у період не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру та можливості фізичного повернення педагогічних працівників до приміщень закладів освіти після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень.

4.До 01.07.2020 прийняти рішення педагогічної ради про переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу.

5. Перевести до наступного класу учнів, які з різних причин не були охоплені дистанційним навчанням у період карантину, та розробити для кожного з них індивідуальні навчальні плани щодо засвоєння пропущеного навчального матеріалу (індивідуальний навчальний план затверджується директором до початку наступного навчального року). Організувати роботу з такими дітьми за індивідуальним навчальним планом до 01.07.2020 у разі відкриття шкіл у червні 2020 року та можливості фізичної присутності дитини у закладі, підтвердження можливості перебування учня в дитячому колективі, а також згоди батьків. Таким чином, навчальні досягнення учнів можуть бути оцінені за поточний навчальний рік до кінця 2019-2020 навчального року. У разі неможливості повернення учня до закладу освіти в період до 01.07.2020, освоєння ним пропущеного матеріалу за індивідуальним навчальним планом забезпечити у вересні 2020-2021 навчального року. За дитиною (у разі потреби) зберегти право на апеляцію оцінки з того чи іншого предмета.

6.Оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів завершити не пізніше 15 червня 2020 року.

7.Надіслати копії відповідних документів учнів 1-8 класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020-2021 навчального року.

8. 12 червня видати випускникам 9-го класу свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог. Учням, які не планують навчатися в іншому закладі освіти надіслати копії відповідних документів електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020-2021 навчального року.

9. Вчителям – предметникам передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній навчальний рік.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ №2

С. БАЛАКЛЕЯ БАЛАКЛЕЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

24 квітня 2020 № 20- о

Про продовження карантину
в закладі освіти

На виконання пункту 1 протоколу № 20 від 23.04.2020 засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо недопущення поширення захворювань, спричинених коронавірусом СОVID-19, листа відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму, зовнішніх зв’язків та охорони здоров’я виконавчого комітету Балаклеївської сільської ради від 24.04.2020 № 01-04/223

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити карантин до 11.05.2020 року.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи ________ Тетяна Мінченко

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ №2

С. БАЛАКЛЕЯ БАЛАКЛЕЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

31 березня 2020 № 18- о

Про звільнення від проходження
державної підсумкової атестації учнів,
які завершують здобуття початкової та
базової загальної середньої освіти, у
2019/2020 навчальному році

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року№ 630, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» від 25 березня 2020 року № 338-р, пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року№ 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за /№ 8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020 №463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів,які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році» та з метою організованого завершення 2019/2020 навчального року

НАКАЗУЮ:

1. Звільнити у 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ №2

С. БАЛАКЛЕЯ БАЛАКЛЕЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

18 березня 2020 № 17- о

Про організаційні заходи для
запобігання поширенню коронавірусу СОVID -19

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406, керуючись підпунктом 17 пункту 8 Положення про Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 22.05.2019 № 373,наказу Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації від 17.03.2020 № 63, беручи до уваги статтю 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Указ Президента України від 13.03.2020 № 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом SARS-coV-2», підпункт 2 пункту 13 Положення про Функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016 року № 1400, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2016 року за № 1623/29752, та враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України постановою від 11.03.2020 № 211З з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, протокольного рішення засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської ОДА, у закладах освіти усіх типів незалежно від форми власності і сфери управління (протокол №8 від 17.03.2020), листа Міністерства освіти і науки України від 13.03.2020 № 1/9-160 щодо організації дистанційного навчанняв закладах загальної середньої освіти під час карантину, наказу відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму, зовнішніх зв’язків та охорони здоров’я виконавчого комітету Балаклеївської сільської ради від 18.03.2020 №24 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID -19»

НАКАЗУЮ:

1. Всім працівникам закладу освіти, в межах компетенції у період карантину:

1.1. Дотримуватися заборони проведення освітніх, культурних, спортивних та інших масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб та відвідування закладів освіти її здобувачами.

1.2. Проводити інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання.

1.3. Проводити у закладі освіти профілактичні та дезінфекційні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19.

1.4. Забезпечити виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладу освіти її здобувачами, та у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання працівниками закладів освіти іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо).

2.Запровадити з 16.03.2020 по 03.04.2020 дистанційну роботу на дому педагогічним працівникам закладу освіти, дотримуватись розроблених планів роботи, а саме:

Руденко Світлана Василівна, заступник директора школи з навчально-виховної роботи:

1. Вивчення та опрацювання нормативних документів.

2. Реагування на інструктивні листи.

3. Робота із шкільною електронною поштою.

4. Впорядкування матеріалів на шкільному сайті.

5. Наповнення навчальними матеріалами сайту «Навчаємося дистанційно» із зарубіжної літератури https://cutt.ly/vtksKu3 .

6. Розробка інтернет-ресурсів для сайту дистанційного навчання учнів (тестів,опитувань, інтерактивних робочих аркушів, ігрових вправ)

7. Перегляд навчальних скрінкастів з метою вивчення онлайн-сервісів для організації освітнього процесу (платформи «На урок», «Всеосвіта», відео You Tube на каналах Валентини Кодоли, Антоніни Букач, «Академія цифрового вчителя», «eLerning на відмінно», «Досвід Тічера», «Мега Талант».

8. Розробка дидактичного матеріалу для уроків зарубіжної літератури.

9. Проходження дистанційних курсів на платформах «Всеосвіта» та Ed Era.

Живиця Інна Олександрівна, педагог-організатор:

1. Зв’язок з учнями в електронному форматі (вайбер) для перевірки даних завдань з мистецтва та музичного мистецтва (5-9 кл.)

2.Підготовка до виховних заходів (робота над сценарієм) згідно річного плану роботи педагога-організатора:

- свято Великодня;

- День пам’яті Чорнобильської трагедії;

- свято Останнього дзвінка;

- підбір вокального репертуару до виховних заходів.

3.Проходження дистанційних курсів з підвищення кваліфікації:

- «Недискримінаційний підхід у навчанні» (3 години, платформа EdEra );

- «Формування ключових компетнтностей і навичок учнів» ( 10 годин, платформа « На урок»);

- «Бери і роби» ( 20 годин, платформа EdEra ).

Колісник Ольга Віталіївна, вчитель початкових класів:

 1. Розробка і розміщення на шкільному сайті завдань для учнів 4 класів на період карантину.
 2. Консультація для батьків 4 класу ( Навчання в дистанційній формі).
 3. Підготовка матеріалів до занять з майбутніми першокласниками (НУШ).
 4. Перевірка учнівських зошитів.
 5. Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій щодо проведення ДПА 4 клас.
 6. Підбір матеріалів для батьківських зустрічей.
 7. Проходження онлайн – курсу «Бери й роби» ( 20 годин, платформа EdEra) .
 8. Перегляд вебінару «Підтримка дітей з особливими освітніми потребами: практичні поради».
 9. Перегляд вебінару «Рефлексивне оцінювання в освітньому процесі як ресурс особистісного розвитку».
 10. Підготовка конспектів уроків.
 11. Корекція календарно – тематичного планування.

Харенко Наталія Олександрівна, вчитель початкових класів:

1. Проходження планових онлайн-курсів для вчителів початкових класів з 23.03 по 03.04.2020 на платформі ЧОІПОПП

2. Упорядкування папки класного керівника

3. Розміщення на Viber для батьків учнів 2 класу на період карантину інформації та онлайн – консультація для батьків з організації навчання у дистанційній формі

4. Робота з шкільною документацією ( робота з класним журналом, Упорядкування папки виховних заходів класного керівника. Робота з нормативними документами МОН)

5. Підготовка матеріалів до занять

6. Продовжити розробляти та підбирати матеріали до тематичної перевірки знань школярів.

7. Онлайн – консультація для батьків, учнів 2 класу ( Навчання в дистанційній формі)

8. Збір інформації про стан здоров’я дітей класу. Інформування адміністрації.

9. Перевірка учнівських зошитів.

10. Індивідуальні консультації для учнів 2класу в онлайн – режимі.

Занєгіна Жанна Петрівна, вчитель початкових класів:

1. Упорядкування документації класного керівника.

2. Розміщення на Viber для батьків учнів 1 класу на період карантину інформації та онлайн - консультація для батьків з організації навчання у дистанційній формі.

3. Робота з шкільною документацією ( робота з класним журналом, упорядкування папки виховних заходів класного керівника. Робота з нормативними документами МОН).

4.Підготовка матеріалів до занять .

5.Продовжити розробляти та підбирати матеріали до тематичної перевірки знань школярів.

6. Онлайн - консультація для батьків, учнів 1 класу ( Навчання в дистанційній формі)

7.Збір інформації про стан здоров’я дітей класу. Інформування адміністрації.

8. Перевірка учнівських зошитів.

9. Індивідуальні консультації для учнів 1класу в онлайн – режимі.

10. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня у початкових класах.

11. Виготовлення дидактичного матеріалу з математики.

12. Перегляд інформаційно-методичної літератури «Сучасні підходи успішного розвитку творчих здібностей молодших школярів»

13. Опрацювання фахової літератури.

14. Перегляд вебінару «Синдром гіперактивності і дефіциту уваги в учнів»

15. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі

16. Підготовка конспектів уроків

17. Корекція календарно – тематичного планування.

Мурашевич Юрій Юрійович, вчитель історії, географії:

1.Робота із шкільною документацією (шкільні журнали)

2. Розробка та розсилка завдань для учнів 6-9 класів з історії та правознавства

3. Онлайн консультації з учнями і батьками з питань дистанційного навчання

4. Онлайн консультації з учнями 9 класу підготовка до ЗНО

5. Перевірка контрольних робіт

6. Перевірка учнівських практичних робот (6 клас)

7. Опрацювання фахової літератури

8. Розробка тестів з історії України, географії.

9.Упорядкування матеріалів самоосвіти

10. Підвищення кваліфікації за напрямками “Права людини в освітньомупроцесі”, “Бери і роби”

11. Перегляд вебінару «Як організувати дистанційне навчання за допомогою найпростіших онлайн-ресурсів»

12. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі .

Бакуменко Олена Василівна, вчитель української мови та літератури:

1. Перевірка учнівських зошитів.

2. Підготовка роботи на виставку «Освіта Черкащини».

3. Проходження онлайн-курсуEdera «Недискримінаційний підхід у навчанні» (30 год.).

4. Он-лайн консультації з учнями і батьками з питань дистанційного навчання

5. Перевірка виконаних дистанційних завдань.

6. Розробка нових завдань для дистанційної перевірки знань учнів.

7. Зв’язок з учнями або батьками щодо стану здоров’я дітей.

8. Робота із шкільною документацією (попереднє коригування календарно-тематичного плану).

Вовченко Ірина Миколаївна, вчитель хімії та біології:

1. Розробка та розсилка завдань для учнів

2. Он-лайн консультації з учнями і батьками з питань дистанційного навчання

3. Розробка та підготовка матеріалів на виставку «Інноваційний пошук освітян».

4. Робота із шкільною документацією (попереднє коригування календарно-тематичного плану)

5. Навчання на освітній платформі «ЕД Ера» по модулях.

6. Зв’язок з учнями або батьками щодо стану здоров’я дітей.

7. Підготовка конспектів уроків.

8. Корекція календарно – тематичного планування.

Галущенко Людмила Андріївна, вчитель трудового навчання, бібліотекар, соціальний педагог:

1. Виготовлення зразків проєктних виробів.

2. Підбір та надсилання учням відео майстер – класів по виготовленню виробів.

3. Взаємообмін інформацією з учнями про хід ознайомлення з теоретичним матеріалом.

4. Підготовка акта для списання застарілих підручників.

5. Підготовка діагностичного інструментарію (як соціальний педагог).

6. Проходження онлайн курсу на едері «Права людини в освітньому просторі».

Мірза Наталія Василівна, вчитель англійської мови:

1. Розробка та розсилка завдань для учнів5, 6, 7,8,9 кл.

2. Консультації з учнями і батьками з питань дистанційного навчання.

3. Опрацювання он-лайн ресурсів щодо організації дистанційного навчання.

4. Розробка та розсилка завдань для учнів 1-4 кл.

5.Виготовлення дидактичного матеріалу.

6. Он-лайн консультування учнів 5-9 кл.

7. Перевірка учнівських робіт.

8 . Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час

навчання в дистанційній формі.

9. Корекція календарно – тематичного планування.

10. Опрацювання фахової літератури.

11. Упорядкування матеріалів по самоосвіті.

Жолобіцька Лариса Володимирівна, вчитель фізики та математики:

1. Підготовка матеріалів до занять, контрольних робіт.

2. Розробка та підбір матеріалів до тематичної перевірки знань школярів.

3. Онлайн - консультація для учнів 5-9 класів ( Навчання в дистанційній формі)

4. Збір інформації про стан здоров’я дітей класу. Інформування адміністрації.

5. Перевірка учнівських зошитів.

6. Індивідуальні консультації для учнів 5-9 класів в онлайн – режимі.

7. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня.

8. Перегляд інформаційно-методичної літератури «Сучасні підходи успішного розвитку творчих здібностей школярів».

9. Опрацювання фахової літератури.

Сільченко Оксана Олександрівна, вчитель початкових класів:

1. Опитування батьків про стан здоров’я дітей та повідомлення адміністрації (щодня).

2. Підготовка матеріалів на дистанційне навчання.

3. Опрацювання календарно- тематичного плану.

4. Опрацювання програми .

5. Опрацювання матеріалу уроку в підручнику.

6. Підготовка голосових повідомлень по темах уроків.

7. Розробка та упорядкування завдань для учнів.

8. Спілкування з батьками та учнями у групі Viber«Шкільне життя» по темах уроків.

9. Перевірка виконання завдань учнями, оцінювання.

10. Індивідуальні повідомлення учнів про результати оцінювання робіт.

11. Консультація для батьків по телефону.

12. Перегляд та надсиланняу групуViber«Шкільне життя» відеороликів та порад про профілактику захворювання на коронавірус.

Мариняк Володимир Сергійович, вчитель фізичної культури:

1. Опрацювання методичних рекомендацій щодо ущільнення навчального матеріалу.

2. Опрацювання фахової онлайн -літератури.

3. Розробка та розсилка домашніх завдань для учнів з фізичної культури через онлайн -ресурси.

4. Проходження дистанційних курсів на платформі EdEra «Академічна доброчесність»(20 годин) та «Недискримінаційний підхід у навчанні» (20 годин).

5. Розробка уроків з фізичної культури.

3. Упродовж робочого часу працівники зобов’язані:

§ виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором,

§ відповідати на дзвінки керівника;

§ перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи;

§ організувати та проводити за розпорядженням керівника навчальний процес за допомогою дистанційних технологій;

§ складати або корегувати навчальні плани, готувати навчальні матеріали (презентації, стенди, плакати), складати конспекти уроків; керувати дистанційним навчанням учнів: викладати матеріал під час скайп-конференцій, перевіряти домашні завдання через електронну пошту, надсилати тести для перевірки знань учнів.

4. Забезпечити режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752.

5. Забезпечити закінчення опалювального сезону у закладі освіти.

6. Листування з відділом освіти здійснювати шляхом використання системи електронної взаємодії закладів освіти або шляхом надсилання сканкопій листів на електронну адресу відділу освіти.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи ________ Тетяна Мінченко

Кiлькiсть переглядiв: 468

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.