Орієнтовний перелік нормативно-правових документів щодо організації оздоровлення і відпочинку дітей

 1. Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».
 2. Типове положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 №422.
 3. Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання й організації режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів, затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 26.04.1999 №23.
 4. Примірні Типові штатні нормативи позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи Міністерства освіти і науки України, затверджені наказом МОНУ від 11.03.2010 №202.
 5. Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №172, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 378/1403.
 6. Типові штатні нормативи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затверджені наказом Мінсім'ямолодьспорту від 16.04.09 №1254.
 7. Державний соціальний стандарт оздоровлення та відпочинку дітей, затверджений наказом Мінсім'ямолодьспорту від 13.08.09 № 2881.
 8. Перелік платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.09 № 424.
 9. Порядок ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.09 № 425.
 10. Порядок проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.09 № 426.
 11. Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.09 № 734.
 12. Питання затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 843-р.
 13. Норми харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 (із змінами).
 14. Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів: Державні санітарні правила і норми; ДержСанПіН 5.5.5.23-99.
 15. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 N 1417, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за N 252/26697.
 16. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджені наказом МОНУ і ГУДПО МВС України від 30.09.1998 № 348/70, зареєстрованих Мінюстом України 17 грудня 1998 р. за № 800/3240.
 17. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 N 242/329
 18. Порядок діяльності комісії Мінсоцполітики України щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затверджений наказом Мінсоцполітики України від 01.02.2012 № 15, зареєстрованим у Мін’юсті 20.02.2012 за №236/20549.
 19. Наказ Мінсоцполітики України від 01.10.2012 № 609 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку», зареєстрований у Мінюсті України 17.10.2012 за № 1750/22062.
 20. Примірний перелік документації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджений наказом Мінсім’ямолодьспорту від 19.01.2010 № 40.
 21. Критерії присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії, затверджені наказом Мінсім'ямолодьспорту вiд 19.05.2010 № 1391, зареєстрованим у Мін’юсті 03.06.2010 №357/17652.
 22. Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 25.03.2016 №4-3/VІІ.
 23. Розпорядження обласної державної адміністрації.
 24. Накази Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки облдержадміністрації.
 25. Розпорядчі документи місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

ПАМ’ЯТКА

з охорони праці та безпеки життєдіяльності в шкільному таборі з денним перебуванням

1. Заходи, які організовуються адміністрацією школи:

1.Акт приймання оздоровчого табору – видається територіальною СЕС. Аналіз води в СЕС (баклабораторія)
2.Дозвіл пожежної інспекції та технагляду на відкриття об’єкта
3.Договір про забезпечення табору кухонними працівниками, педагогічним, медичним персоналом (при залученні працівників з інших установ)
4.Організувати мед. огляди працівників, що залучаються до роботи оздоровчого табору (оформ. сан. книжки)
5.Організувати питний режим, гаряче харчування дітей За організацію питного режиму і якість харчування в оздоровчому закладі несуть відповідальність керівники установи, лікар, дієтсестра.
7.Видати накази : «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в таборі з денним перебуванням», «Про організацію роботи з питань збереження життя і здоров’я дітей».
8. Затвердити штатний розпис працівників табору
9. Розробити та затвердити в установленому порядку інструкції з ОП , для працівників та правил безпеки для дітей (екскурсії, походи, масові заходи, виконання роботи тощо, згідно плану роботи майданчика), з пожежної та електробезпеки, з надання долікарської допомоги, вступного інструктажу з дітьми(ознайомити з небезпеками під час роботи майданчиків, правила пожежної електробезпеки тощо).
10. Провести інструктажі з працівниками: вступний та на робочому місці з реєстрацією в журнал встановленої форми. Ознайомити працівників з посадовими інструкціями

Керівник школи здійснює контроль за виконанням свого наказу щодо організації роботи оздоровчого табору

2.Заходи, які організовуються керівником пришкільного табору

1.Розробити та затвердити «Положення (статут) про літній оздоровчий табір»
2. План табору, затверджений директором школи, як додаток до наказу по школі.
3.Затвердити режим дня у оздоровчому таборі
4. Завести книгу наказів по табору
5. Скласти списки дітей та вказати їх соціальну категорію.
6. Розробити Правила внутрішнього трудового розпорядку роботи табору
7. Завести журнал інструктажів: з працівниками вступного та на робочому місці; з дітьми перед різними заходами.
8.Безпека перебування дітей у пришкільному таборі.: · проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, бесід для дітей. · вимоги до організації походів та організації перевезення організованих груп дітей. · правила поведінки у таборі для дітей; · план заходів роботи пришкільного табору.
9. Контролювати: ведення вихователями журналу відвідування дітьми табору; проведення та реєстрацію з ними бесід та інструктажів; планування та дотримання плану роботи вихователями.
10.Контролювати стан санітарії та гігієни в таборі. Забезпечити дотримання вимог санітарних правил на харчоблоці. ( проводити бракераж готових страв, брати добові проби страв)
11. Розробити план евакуації на випадок пожежі, забезпечити наявність первинних засобів пожежогасіння. Приміщення забезпечити ПАМ’ЯТКАМИ з пожежної безпеки

3.Документація пришкільного табору

Пришкільний табір - самостійна структура при загальноосвітньому навчальному закладі. Тому, як і будь-який заклад, пришкільний табір повинен мати цілий ряд документів, регламентуючих його роботу

1.Нормативні документи державної чинності, місцевих органів влади, управління освіти щодо організації літнього відпочинку школярів тощо.

2.Положення (статут) про літній оздоровчий табір.

Дитячий оздоровчий заклад у своїй діяльності має керуватися Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад, у якому розміщено пришкільний табір, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також своїм положенням (статутом), розробленим на основі Типового Положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 422.

3. Дозвіл місцевої санітарно-епідеміологічної служби на відкриття пришкільного табору;

4. Дозвіл пожежної інспекції на відкриття пришкільного табору.

3.Книгу наказів(пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою)пришкільного табору, серед яких обов'язковими є накази:

Книга наказів пришкільного табору, серед яких обов’язковими є накази:

1. «Про організацію роботи пришкільного табору».

2. «Про розподіл дітей по загонах і закріплення вихователів за загонами».

3. «Про відповідальність співробітників пришкільного табору за життя та здоров’я дітей».

4. «Про профілактичну роботу щодо запобігання дитячого травматизму».

5. «Про протипожежну безпеку в пришкільному таборі».

4.Медичні документи:

· Медична документація (за переліком):

· санітарні книжки працівників пришкільного табору з відміткою про проходження медичного огляду;

· медичні довідки дітей про щеплення та епідемоточення;

· режим дня пришкільного табору;

· списки дітей, які потребують дієтичного харчування.

· санітарний журнал.

· документація з організації харчування (за переліком), перспективне меню на 2 тижні.

За організацію і якість харчування в оздоровчому закладі несуть відповідальність керівники установи, лікар, дієтсестра.

Медичні працівники повинні здійснювати контроль за:

- якістю продуктів, що поступають на харчоблок, з реєстрацією у спеціальному журналі;

- умовами зберігання продуктів з дотриманням строків реалізації;

- якістю виготовленої їжі;

- дотриманням натуральних норм продуктів харчування;

- правильністю відбору і зберігання добової проби;

- дотриманням правил особистої гігієни працівниками харчоблоку і черговими по їдальні

Співпраця з територіальним медичним закладом.

шкільного табору з денним перебуванням закріплюється за територіальною лікувально-профілактичною установою, яка у разі необхідності надає дітям і працівникам табору невідкладну медичну допомогу, інші медичні послуги.

Протягом оздоровчого періоду в шкільного табору з денним перебуванням працює медична сестра, яка:

· проводить прийом дітей згідно з медичними довідками, що засвідчують проведення профілактичних щеплень та відсутність інфекційних захворювань;

· надає необхідну медичну допомогу;

· слідкує за дотриманням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм;

· контролює організацію якісного харчування;

· проводить бесіди з дітьми про профілактику травматизму, кишкових захворювань, особисту гігієну;

· здійснює профілактичний огляд на педикульоз;

· здійснює контроль за антропометричними даними вихованців.

Перелік медикаментів, для аптечок приміщень табору з денним перебуванням дітей.

1.Аміаку розчин 10%, 40мл 1фл.

2.Бинт марлевий медичний нестерильний 10м × 5см 2уп.

3.Бинт марлевий медичний стерильний 10м × 5см 2уп.

4.Болезаспокійливі засоби (анальгін, цитрамон тощо) 1уп.

5.Борної кислоти розчин спиртовий 2% (3%), 10 (20)мл 1фл.

6.Брильянтового зеленого розчин спиртовий 1%, 15 (20)мл 1фл.

7.Вазелін мазь 20 (25)г 1уп.

8.Валідол 0,06 №10, таблетки 1уп.

9. Вата медична гігроскопічна стерильна 100г 1уп.

10.Джгут кровоспинний гумовий 1шт.

11.Йоду розчин спиртовий 5%, 20мл 1фл.

12.Лейкопластир 0,05 × 5м 1шт.

13.Ножиці медичні 1шт.

14.Перекису водню розчин 3%, 25 (40)мл 1фл.

15.Пінцет 1шт.

16.Пластир бактерицидний 2,3 × 7,2см 5шт.

17.Серветки марлеві медичні стерильні 2уп.

5.Організаційні документи:

· педагогічна документація (плани, розклади роботи, графіки);

заяви батьків про зарахування вихованців у пришкільний табір;

заяви батьків про відрахування вихованців з пришкільного табору;

путівки;

· зведена відомість про кількість дітей у загонах;

· списки загонів, підписані вихователями з усіма вихідними даними дитини;

· план роботи пришкільного табору;

· календарний план або план-сітка на зміну;

· контингент пришкільного табору;

· штатний розпис;

· посадові інструкції для всіх працівників;

· графік роботи вихователів;

· кадровий склад працівників (особові справи або картки, списки співробітників);

· табель робочого часу;

· графік вихідних днів (погоджений із профспілковим комітетом, складений з урахуванням побажань співробітників);

· графік роботи спеціалістів, залучених до роботи в пришкільному таборі;

· графік роботи технічних працівників;

· журнал реєстрації дітей (П.І.П. дитини, відомості про батьків, домашня адреса тощо);

· журнал відвідування вихованцями пришкільного табору;

· журнал обліку робочого часу вихователів пришкільного табору;

· журнал реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

· книга відвідувань (пронумерована, прошнурована, завірена печаткою).

6.Документи з питань профілактики травматизму та охорони здоров'я:

· інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників та вихованців табору;

· куточок основ безпеки життєдіяльності та правил дорожнього руху;

· план евакуації на випадок пожежі в пришкільному таборі;

· документація із дотримання заходів протипожежної безпеки та на випадок

· стихійного лиха (інструкція, план евакуації, накази тощо);

· схема оповіщення на випадок надзвичайної ситуації;

· графік чергування.

Кiлькiсть переглядiв: 2038

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.