Інформація
про виконання листа Управління освіти і науки Черкаської обласної адміністрації № 4406/02/11-02 від 26.02.2021 «Щодо профілактичних заходів»

Відповідно даного листа, з метою профілактики негативних явищ в учнівському середовищі» у філії опорного закладу освіти «Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі» Балаклеївської сільської ради Черкаської області Балаклеївська гімназія «Гармонія» проведена наступна робота:

На нарадах при директору розглядалося питання «Про стан відвідування учнями школи» (09.10, 16.11, 11.03), «Про стан роботи з учнями, схильними до правопорушень» (12.11), «Про стан дотримання єдиних педагогічних вимог у закладі освіти» (04.02), «Про стан роботи з питань профілактики булінгу» (03.03).

Соціальними педагогом Галущенко Л. А., класними керівниками контролюється питання щодо залучення до позакласної роботи, шкільних гуртків та гуртків ЦДЮТ дітей пільгових категорій.

В школі згідно затвердженого Положення діє шкільна рада профілактики правопорушень. Засідання Ради проводилися 18.09, 18.12, 05.01, 12.01,19.03 під час яких розглянуто питання «Аналіз роботи Ради профілактики правопорушень у 2019-2020 н.р.», «Про організацію роботи з учнями схильними до правопорушень», «Про проведену роботу з учнями схильними до правопорушень», «Про стан відвідування учнями занять».

З нагоди річниці прийняття Конвенції ООН про права дитини 19, 20 листопада було оформлено виставку дитячих малюнків «Я маю право…», проведено усний журнал «Конвенція ООН про права дитини», виставку колажів на тему «Я маю право знати свої права».

Щомісяця в школі проводяться Єдині дні профілактики правопорушень:

§ «Ми проти насильства!» (16.09)

§ «Захисти себе від торгівлі людьми» (21.10)

§ «Що означає бути толерантною людиною» (18.11)

§ «Як не порушувати прав інших людей» (16.12)

§ «Закон один для всіх» (20.01)

§ «Відповідальність за пропуски навчальних занять» (17.02)

§ «Шкідливі звички і здоров’я дитини» (17.03)

З 25 листопада по 10 грудня у школі проходила акція «16 днів проти насильства». В рамках акції27 листопада соціальним педагогом Галущенко Л.А. було проведено заняття з елементами тренінгу «Життя – це щастя» для учнів 9 класу. 30 листопада учні 6 класу переглянули презентацію «Шкідливі звички – шлях до насильства». 1 грудня проведено усний журнал «Насильство-зло», виставку колажів та малюнків на тему «Збережи здоров’я», інформування на тему: «Насильство. Види насильства, як себе захистити».

З метою профілактики правопорушень та бездоглядності у вересні, листопаді 2020 року проведено профілактичні рейди «Урок», «Діти вулиці».

Протягом 2020-2021 н. р. в закладі освіти адміністрацією закладу, класними керівниками проводиться щоденний моніторинг стану відвідування учнями навчальних занять.

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству (переглянути)

Положення

про раду профілактики правопорушень Балаклеївської гімназії "Гармонія"

Рада профілактики правопорушень Балаклеївської гімназії "Гармонія"покликана об'єднати зусилля педагогічного, учнівського колективів, батьківської громадськості, соціального педагога, шкільного психолога щодо створення єдиної системи роботи з превентизації негативних явищ у молодіжному середовищі, профілактичної бездоглядності та правопорушень, координувати співпрацю педагогічного колективу із зацікавленими відділами, структурами і громадськими організаціями, працює з дітьми, підлітками та їх батьками.

І. Загальні положення

1. Рада профілактики створена в комплексі для роботи щодо попередження правопорушень, злочинності, зміцнення дисципліни серед учнів загальноосвітнього навчального закладу.

2. Склад ради профілактики затверджується наказом по школі і складається з голови, його заступника і членів ради.

Членами ради є найбільш досвідчені працівники школи, представники організацій, співробітників правоохоронних органів, батьківської громадськості, учнівського самоврядування.

Керує радою профілактики – заступник директора з навчально-виховної роботи.

3. Рада профілактики здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Конвенції ООН «Про права дитини», Статуту навчального закладу, нормативних документів та наказів завідувача філії.

ІІ. Завдання ради профілактики правопорушень.

1. Проводить моніторинг стану роботи в закладі щодо профілактики правопорушень, злочинності, інших девіантних проявів серед дітей та учнівської молоді, узагальнює і аналізує його результати.

2. Розглядає персональні справи учнів, які порушують Статут закладу освіти.

3. Здійснює контроль за поведінкою підлітків, які перебувають на обліку у закладі освіти та правоохоронних органах.

4. Виявляє учнів, що потребують додаткової педагогічної уваги та батьків, які не виконують своїх обов'язків по вихованню дітей, повідомляє про них відділ освіти Балаклеївської ОТГ

5. Залучає підлітків, схильних до правопорушень та бродяжництва, до гурткової роботи.

6. Проводить індивідуально-виховну роботу серед підлітків девіантної поведінки.

7. Корегує педагогічні пропозиції батьків, які ухиляються від виховання дітей або негативно впливають на них. За необхідністю сприяє вирішенню питання щодо притягнення таких батьків до відповідальності згідно із чинним законодавством.

8. Виносить проблеми питання для обговорення на засідання педагогічної ради, наради при директору.

9. Заслуховує класних керівників з питань стану роботи в учнівському колективі щодо забезпечення дисципліни та профілактики правопорушень.

10. Організовує закріплення наставників за учнями, які потребують додаткової педагогічної уваги з числа педагогічного, учнівського та батьківського колективів.

11. Розглядає питання стану роботи з профілактики правопорушень у класних колективах.

ІІІ. Порядок діяльності ради профілактики правопорушень

1. Склад ради профілактики затверджується наказом завідувача філії щорічно.

2. Засідання ради профілактики проходять 4 рази на рік (частіше за потребою або за ініціювання членів ради).

3. Хід засідання ради профілактики та прийняті рішення протоколюються одним із членів ради (секретарем).

4. Рішення ради профілактики приймаються шляхом голосування (більшістю голосів).

5. Робота ради профілактики планується на рік. План роботи погоджується на засіданні ради і затверджується завідувачем філії.

6. Свою роботу рада профілактики проводить у тісній співпраці з правоохоронними органами, зацікавленими відділами та службами виконавчого комітету, громадськими організаціями, представники яких проводять інформаційно-роз'яснювальну виховну роботу з дітьми.

7. При з'ясуванні обставин вчинення порушень разом з учнями запрошуються класний керівник та батьки учня або особи, що їх замінюють (за бажанням).

8. Постановка та зняття з внутрішкільного профілактичного обліку відбувається відповідно до подання класних керівників, соціального педагога.

9. Надає консультативну, методичну допомогу батькам (особам, що їх замінюють) у вихованні дітей.

10. Розглядає конфліктні ситуації, пов'язані з проблемами міжособистісного спілкування учасників навчально-виховного процесу в межах своєї компетенції.

11. Залучає фахівців-лікарів, працівників правоохоронних органів та інших до спільного вирішення питань, що відноситься до компетенції ради профілактики.

12. Обговорює питання перебування дітей у сім'ях, що потрапили в складні життєві обставини, готує відповідні клопотання до служби у справах дітей Балаклеївської сільської ради.

IV. Функції ради профілактики

1. Педагогічна профілактика:

- діагностика інтересів;

- діагностика нахилів, здібностей;

- діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів;

- розробка і проведення заходів щодо створення сприятливих умов для саморозвитку особистості в колективі.

2. Консультаційна діяльність:

- практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації;

- допомога у встановленні причин, які призводять до виникнення проблем та їх вирішення.

3. Просвітницька діяльність:

- поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень та бездоглядності;

- ознайомлення вчителів, батьків з основами вікової психології;

- практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань навчання і виховання.

V. Права та обов'язки ради профілактики правопорушень.

1. Рада профілактики зобов'язана:

- розробляти і впроваджувати систему взаємодії адміністрації та вчителів школи з громадськістю, покликану здійснювати профілактику правопорушень серед неповнолітніх;

- сприяти підвищенню ефективності роботи школи з профілактики правопорушень учнів;

- вивчати стан профілактичної роботи в школі по класах, особливості розвитку особистості учнів, які відносяться до «групи ризику» та їх позаурочну зайнятість;

- запрошувати на засідання Ради профілактики батьків (осіб, що їх замінюють) учнів, які перебувають на внутрішкільному профілактичному обліку;

- здійснювати консультаційно-інформаційну діяльність серед педагогічного та батьківського колективів;

- контролювати виконання прийнятих рішень;

- аналізувати свою діяльність, виступати зі звітом про її результати на нарадах при директору, педагогічних радах не рідше 1-го разу на 2 роки.

2. Рада профілактики має право:

- надавати індивідуальні та колективні рекомендації вчителям, батькам з питань корекції поведінки підлітків та проведення профілактичної роботи з ними;

- виносити на обговорення загальношкільних та класних батьківських зборів інформацію щодо проблеми правопорушень серед неповнолітніх;

- клопотати перед службою у справах дітей щодо вжиття заходів громадського впливу на учнів та їх батьків згідно з чинним законодавством.

VІ. Документація ради профілактики правопорушень.

1. Наказ про затвердження Положення та створення ради профілактики правопорушень закладу освіти.

2. План роботи ради профілактики правопорушень закладу освіти.

3. Порядок взяття на внутрішкільний профілактичний облік учнів закладу освіти.

4. Книга протоколів засідань ради профілактики правопорушень закладу освіти.

5. Облікові картки учнів, які перебувають на внутрішкільному профілактичному обліку, які схильні до правопорушень.

Кiлькiсть переглядiв: 813

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.