ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ
«БАЛАКЛЕЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ЄВГЕНІЇ ГУГЛІ»
БАЛАКЛЕЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З
31.08.2023
Балаклея
№ 243-о
Про запобігання булінгу в
ОЗО «Балаклеївський ліцей
імені Євгенії Гуглі» та філіях

Відповідно Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства» з метою забезпечення конституційних прав учнів, запобігання проявів жорстокого ставлення до дітей, приниження їх честі і гідності під час освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

1. Розглянути Методичні рекомендації щодо формування безпечного освітнього простору, запобігання булінгу в ОЗО та філіях.

2. Затвердити План заходів щодо запобігання та протидії булінгу(Додаток 1)

3. Активізувати роботу Ради профілактики правопорушень.

4. Заступнику директора з виховної роботи Матерацькій М.О., зступникам завідувачів філій з НВР Руденко С.В., Горєвій Т.С., соціальним педагогам Страдній Н.П., Галущенко Л.А., завідувачу Теклинської філії Мех Н.В. організувати просвітницьку роботу з учасниками освітнього процесу щодо запобігання жорстокому ставлення до дітей.

5. Педагогічним працівникам:

5.1. Забезпечити виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії булінгу.

5.2. Не допускати випадків фізичного та психологічного насильства, образ, недбалого й жорстокого ставленнядо дітей

5.3. Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення один до одного.

5.4. Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої честі, гідності та інших форм насильства (фізичного або психічного).

6. Інформувати адміністрацію закладу про будь-які випадки неправомірного ставлення працівників по відношенню до учнів.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Матерацьку М.О., завідувачів філій Бардіну А.А., Мех Н.В., Воченко І.М.

Директор Людмила МОСКОВЧЕНКО

Додаток 1
до наказу № 243-о від 31.08.2023
План заходів щодо запобігання та протидії булінгу в ОЗО «Балаклеївський ліцей імені Є.Гуглі» та філіях

№ з\п Заходи Клас Термін проведення Відповідальний
1 Заняття із елементами тренінгу «Що таке булінг», «Стоп булінг», Скажи –«Нібулінгу» 5-7 Вересень- листопад Соціальні педагоги, завідувачі філій
2 Перегляд відеофільмів,які висвітлюють проблему булінгу 5-11 Листопад- грудень Кл.кер.
3 ГСКК«Булінг-прояв насильства у школі» 8-9 лютий Класні керівники
4 Тренінгове заняття «Кофлікти і здоров’я» 6 лютий Соціальні педагоги, завідувачі філій
5 Перегляд відео презентацій «Булінг в школі.», «Кібербулінг або агресія в інтернеті: Способи розпізнання і захист дитини» 7-9 лютий Класні керівники
6 Заняття із елементами тренінгу «Ми вміємо дружити» 5 жовтень Класні керівники
7 Заняття із елементами тренінгу«Подай руку підтримки»(учні) 5-11 Жовтень Пр.психолог
8 Заняття із елементами тренінгу «Подай руку підтримки» вчителі листопад Пр.психолог
8 Перегляд мультфільмів «Як розпізнати булінг» 5-7 березень Класні керівники
9 ГСКК «Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті» 5-9 березень Класні керівники
10 Просвітницька година «Профілактика булінгу серед школярів» вчителі жовтень Пр.психолог
11 Проведення заходів «16 днів проти насильства» 5-9 листопад Класні керівники
12 Активізація роботи Ради профілактики правопорушень Протягом року адміністрація

Інформаційні матеріали "Профілактика булінгу"

Про захист дітей від жорстокого поводження

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ОЗО «Балаклеївський ліцей ім. Є.Гуглі»
_______ Л.М.Московченко
Наказ № ___ від ___ _____2022 р.

План заходів
щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)
у 2022-2023 навчальному році
в Балаклеївській гімназії «Гармонія» - філії опорного закладу освіти «Балаклеївський ліцей імені Є. Гуглі»
Балаклеївської сільської ради

№ п/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний
Діагностичний етап
1 Підготовка діагностичного матеріалу для роботи з учасниками освітнього процесу щодо профілактики булінгу (кібербулінгу), мобінгу та проявів насильства в гімназії - Вересень Практичний психолог Коломієць Р. С.
2 Діагностування рівня згуртованості, взаємовідносин, тривожності в педагогічному та учнівському колективах: - спостереження за поведінкою учасників освітнього процесу; - опитування (анкетування) учасників освітнього процесу; - психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; - визначення рівня тривоги та депресії здобувачів освіти, рівня професійного вигорання працівників закладу Усі категорії учасників освітнього процесу Протягом навчального року Класні керівники 1-9 класів, практичний психолог Коломієць Р. С., соціальний педагог Галущенко Л. А.
Інформаційно-профілактичні заходи
1 Відеозустрічі «Створюємо безпечне освітнє середовище в закладі освіти разом» Батьки здобувачів освіти Вересень - жовтень Класні керівники 1-9 класів
2 Поширення в батьківських групах VIBER пам’яток «Булінг: прояви, наслідки, як запобігти» Батьки здобувачів освіти Вересень Класні керівники 1-9 класів
3 Проведення Тижня протидії булінгу (за окремим планом) Учасники освітнього процесу Вересень Заступник завідувача філії з НВР Руденко С. В., соціальний педагог Галущенко Л. А.
4 Методична нарада «Дії працівника закладу в разі проявів булінгу та мобінгу» Працівники гімназії Листопад Заступник завідувача філії з НВР Руденко С. В.
5 Акція «16 днів проти насильства» (за окремим планом) Учасники освітнього процесу Листопад Заступник завідувача філії з НВР Руденко С. В., соціальний педагог Галущенко Л. А.
6 Консультації «Булінг чи конфліктна ситуація?» Працівники гімназії Протягом навчального року Заступник завідувача філії з НВР Руденко С. В.
7 Складання порад «Як упоратися з булінгом» Здобувачі освіти 1-9 класів Протягом навчального року Практичний психолог Коломієць Р. С., соціальний педагог Галущенко Л. А.
8 Контроль стану попередження випадків булінгу Нарада при завідувачу філії Квітень Завідувач філії Вовченко І. М.
9 Тренінг «Конфлікт: способи розв’язання» Педагогічний колектив Березень Практичний психолог Коломієць Р. С.
10 Вивчення нормативних документів, практик протидії булінгу Педагогічний колектив Протягом навчального року Заступник завідувача філії з НВР Руденко С. В., соціальний педагог Галущенко Л. А.
11 Розміщення інформаційних матеріалів на сайті гімназії Усі категорії учасників освітнього процесу Протягом навчального року Адміністратор шкільного сайту Руденко С. В.
12 Перегляд та обговорення тематичних відеосюжетів «Стоп булінг», «Безпечна школа» Здобувачі освіти 1-9 класів Протягом навчального року Класні керівники 1-9 класів
13 Консультування «Безпечне дистанційне навчання», «Як на уроці організувати роботу здобувачів освіти з засобами електронних комунікацій» Педагогічні працівники гімназії Протягом навчального року Заступник завідувача філії з НВР Руденко С. В.
14 Бесіди «Моя безпека під час дистанційного навчання», «Як я використовую на уроці мобільний телефон» Здобувачі освіти 1-9 класів Протягом навчального року Педагогічні працівники гімназії
15 Зустрічі та відеозустрічі «Як організувати безпечне дистанційне навчання дитини» Батьки здобувачів освіти Протягом навчального року Класні керівники 1-9 класів
16 Обговорення ситуацій щодо попередження кібербулінгу під час факультативних занять «Цифрова та медіаграмотність», «Основи медіаграмотності» Здобувачі освіти 5-9 класів Протягом навчального року Заступник завідувача філії з НВР Руденко С. В.
17 Бесіди: «Як користуватися мережею Інтернет з користю», «Можливості використання мобільних телефонів в освітньому процесі» Здобувачі освіти 1-9 класів Протягом навчального року Педагогічні працівники гімназії
18 Консультативний пункт«Скринька довіри» Учасники освітнього процесу Протягом навчального року Заступник завідувача філії з НВР Руденко С. В., соціальний педагог Галущенко Л. А.
19 Зустрічі з представниками правоохоронних органів, служби у справах дітей, Центру надання соціальних послуг на тему «Відповідальність за булінг та насильство» Учасники освітнього процесу Протягом навчального року Заступник завідувача філії з НВР Руденко С. В., соціальний педагог Галущенко Л. А.
20 Моніторинг ефективності Плану заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) Учасники освітнього процесу Раз на півріччя Завідувач філії Вовченко І. М.
Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1 Проведення ранкових зустрічей Здобувачі освіти 1-9 класів Протягом навчального року Класні керівники 1-9 класів
2 Проведення годин спілкування «Я і мої друзі», «Моя поведінка під час конфлікту», «Правила мого класу», «Як запобігти цькуванню», «Ми проти булінгу» Здобувачі освіти 1-9 класів Протягом навчального року Класні керівники 1-9 класів
3 Обговорення теми особистої гідності, поваги до оточуючих в ході вивчення літературних творів; під час опрацювання матеріалу на уроках історії, правознавства, основ здоров’я Здобувачі освіти 1-9 класів Протягом навчального року Педагогічні працівники гімназії
4 Організація та проведення екскурсій Здобувачі освіти 1-9 класів Протягом навчального року Класні керівники 1-9 класів
5 Організація та проведення колективних творчих справ Здобувачі освіти 1-9 класів Протягом навчального року Педагогічні працівники гімназії

Булінг в закладі освіти


Нині серед учнівської молоді надзвичайно загострилася проблема насильства, здійснюваного самими дітьми одне до одного.

Останніми роками визнано поширення в освітній практиці такого явища, як шкільний булінг. Це соціальна проблема всього світу протягом останніх ста років, однак вона ще й досі не вивчена. Перші публікації в Україні з’явилися 2005 р.

Булінг (bullying, від анг. bully — хуліган, забіяка, задирака, грубіян, насильник) визначається як утиск, дискримінація, цькування. Цей термін означає тривалий процес свідомого жорстокого ставлення (фізичного і психічного) з боку дитини або групи до іншої дитини або інших дітей.

Мотивацією до булінгу стають заздрість, помста, відчуття неприязні, прагнення відновити справедливість; боротьба за владу; потреба підпорядкування лідерові, нейтралізації суперника, самоствердження тощо аж до задоволення садистських потреб окремих осіб.

Як показує практика, форми шкільного булінгу можуть бути різними:

 • систематичні кепкування з будь-якого приводу (від національності до зовнішнього вигляду дитини);
 • задирство;
 • фізичні і психічні приниження;
 • різного виду знущання;
 • бойкот та ігнорування;
 • псування особистих речей та ін.

Хулігани (булі) надзвичайно винахідливі. Новітній їхній "винахід" — кібербулінг, тобто знущання з використанням електронних засобів комунікації.

Дослідники пропонують таку найзагальнішу класифікацію всіх видів булінгу:

 • 1-ша група — прояви, пов’язані переважно з активними формами приниження;
 • 2-га група — прояви, пов’язані зі свідомою ізоляцією, обструкцією скривджених.

Соціальна структура булінгу, як правило, має три елементи, а саме:

 • переслідувач (булі);
 • жертва;
 • спостерігач.

У сучасній науці існує декілька підходів до вивчення булінгу. Одні дослідники зосереджують увагу на пошуку й визначенні особистісних рис, характерних для особи булі та його жертви. Інші намагаються розглядати булінг як соціально-психологічний процес.

Ось як визначає типові риси учнів, схильних ставати булі, норвезький психолог Д. Ольвеус:

 • вони відчувають сильну потребу панувати й підпорядковувати собі інших учнів, переслідуючи власні цілі; вони імпульсивні й легко шаленіють;
 • вони часто зухвалі та агресивні в ставленні до дорослих (передусім батьків і вчителів);
 • вони не виявляють співчуття до своїх жертв;
 • якщо це хлопчики, вони зазвичай фізично сильніші за інших.

Типові жертви булінгу також мають свої характерні риси:

 • вони полохливі, вразливі, замкнуті й соромливі;
 • вони часто тривожні, невпевнені в собі, нещасній мають низьку самоповагу;
 • вони схильні до депресії й частіше за своїх ровесників думають про самогубство;
 • вони часто не мають жодного близького друга та успішніше спілкуються з дорослими, ніж із однолітками;
 • якщо це хлопчики, вони можуть бути фізичнослабшими за своїх ровесників.

Ці риси є водночас і причиною, і наслідком булінгу. У той самий час, на думку окремих дослідників, відтворити типовий портрет агресора та жертви неможливо.

Деякі психологи фіксують увагу не стільки на індивідуальних властивостях дитини, скільки на її місці в групі. Ті діти, які активно не включені в групові процеси, тримаються осібно, менш товариські, як правило, є аутсайдерами і їх (інколи більш обдарованих і талановитих) не люблять у групі. У таких випадках знаходиться хтось, хто бере на себе роль виконавця групової волі. У результаті виникає булінг.

Говорячи про спостерігачів (ким би вони не були), учені відзначають такі їх типові характерні риси, як відчуття провини і відчуття власного безсилля.

Практично в усіх країнах булінг більш поширений серед хлопчиків, ніж серед дівчаток, і його жертвами також частіше стають хлопчики. Це не просто пустощі або грубість, а особлива форма взаємин.

Кажучи про форми прояву булінгу, найбільш типові для хлопчиків і дівчаток, слід зазначити, що якщо хлопчики частіше вдаються до фізичного булінгу (стусани, поштовхи тощо), то дівчатка більш охоче користуються такими формами тиску, як поширення пліток, виключення з кола спілкування. А втім, ця різниця відносна і схоже, що вона зменшується.

Шкільний булінг — явище системне й комплексне. Тому, окрім лікарів, психіатрів, психологів (які займаються зазвичай уже з тими, хто піддався цькуванню та знущанням з боку своїх однолітків і однокласників), до вивчення й профілактики цього явища повинні, безперечно, долучатись учителі, соціальні педагоги, шкільні психологи.

Джерело

Рекомендована мультиплікація про випадки булінгу

"Жив собі чорний кіт"

"Про пташок"

"Вірте у любов, вірте у Різдво"

"Курка, яка несла всяку всячину"

"Гидке каченя"

Кiлькiсть переглядiв: 994

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.