Інформаційні матеріали "Профілактика булінгу"

Про захист дітей від жорстокого поводження

План заходів щодо профілактики булінгу в 2020-2021 навчальному році

№ п/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний
Діагностичний етап
1 Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах - Вересень Практичний психолог
2 Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах: - спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; - опитування (анкетування) учасників освітнього процесу; - психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; - соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах; - визначення рівня тривоги та депресії учнів. Усі категорії учасників освітнього процесу Протягом року Класні керівники, практичний психолог, соціальний педагог
Інформаційно-профілактичні заходи
1 Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільних батьківських зборах Батьки здобувачів освіти Вересень Директор школи
2 Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі» Класні керівники Листопад Заступник директора школи з НВР
3 Розробка пам’ятки «Що вважати булінгом?» Педагогічний колектив Жовтень Заступник директора школи з НВР
4 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» 1-9 класи Протягом року Практичний психолог, соціальний педагог
5 Контроль стану попередження випадків булінгу Нарада при директору Квітень Директор школи
6 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. «Ні» булінгу» Педагогічний колектив Березень Практичний психолог
7 Вивчення нормативних документів, практик протидії булінгу Педагогічний колектив Протягом року Заступник директора школи з НВР
8 Розміщення інформаційних матеріалів на сайті школи Усі категорії учасників освітнього процесу Протягом року Адміністратор шкільного сайту
Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1 Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків 1-4 класи Протягом року Класні керівники
2 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять 1-9 класи Протягом року Класні керівники
3 Перегляд відесюжетів щодо ненасильницьких методів поведінки 5-9 класи Протягом року Педагог-організатор
4 Проведення факультативних занять "Цифрова та медіаграмотність" 6-7 класи Протягом року Заступник директора школи з НВР
5 Проведення факультативних занять «Основи медіаграмотності"8-9 класи Протягом року Заступник директора школи з НВР
6 Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творів, на уроках історії 1-9 класи Протягом року Вчителі початкових класів, учителі літератури, історії
7 Проведення заходів в рамках Всеукраїнських тижнів права 1-9 класи Грудень, березень Класні керівники, учитель правознавства, практичний психолог, соціальний педагог
8 Тематичні години спілкування «Кібербулінг: загроза ХХІ століття» 5-9 класи Протягом року Класні керівники
9 Консультативний пункт«Скринька довіри» 1-9 класи Протягом року Соціальний педагог
Психологічний супровід
1 Діагностика стану психологічного клімату класу 1-9 класи Протягом року Практичний психолог
2 Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час 1-9 класи Протягом року Практичний психолог, соціальний педагог
3 Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу 1-9 класи Протягом року Практичний психолог, соціальний педагог
4 Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу Усі категорії учасників освітнього процесу Протягом року Практичний психолог, соціальний педагог
Робота з батьками
1 Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» Батьківська громадськість Протягом року Класні керівники
2 Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини Батьківська громадськість Протягом року Практичний психолог, соціальний педагог
3 Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті» Батьківська громадськість Січень – Лютий Практичний психолог
4 Інформаційна робота через інтернет-сторінки Батьківська громадськість Упродовж року Заступник директора школи з НВР

Інформація
про виконання закладом загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 2 села
Балаклея ст. 25, 26 Закону України «Про освіту»

Відповідно Листа відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму, зовнішніх зв’язків та охорони здоров’я виконавчого комітету Балаклеївської сільської ради від 29.04.2020 № 01-04/228 «По запиту прокуратури» повідомляємо, що в закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 2 села Балаклея проводиться систематична робота з протидії булінгу в учнівському середовищі.

На засіданні педагогічної ради 30 серпня 2019 року було затверджено «План заходів щодо профілактики булінгу у 2019-2020 навчальному році». Згідно Плану класні керівники 1-9 класів та соціальний педагог закладу Галущенко Л. А. здійснюють постійне спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти, провели опитування (анкетування) учасників освітнього процесу: «Що я знаю про булінг», «Я і однолітки»; діагностики: «Діагностика міжособистісних відносин Т.Лірі», «Життєві цінності людини». Проведено засідання методичного об’єднання класних керівників на теми:

«Про лист МОНУ від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» (вересень 2019 року), «Протидія булінгу в учнівському колективі» (листопад 2019 року).

Питання протидії булінгу розглядалося на загальношкільних батьківських зборах: «Протидія цькуванню в учнівському колективі»( 25 жовтня 2019 року), «Інтернет: за і проти. Безпека в Інтернеті» (24 січня 2020 року). Протягом навчального року батькам здобувачів освіти надаються індивідуальні поради щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини.

Для здобувачів освіти та їхніх батьків у вересні 2019 року розроблено пам’ятки «Що вважати булінгом?»

В закладі освіти здійснюється систематичний контроль стану попередження випадків булінгу (на квітень 2020 року було заплановано проведення наради при директору з даного питання).

Педагогічним колективом постійно здійснюється вивчення нормативних документів, практик протидії булінгу.

На сайті школи створено сторінку «Профілактика булінгу» http://www.balakleya-school2.edukit.ck.ua/nashi_tradicii/profilaktika_bulingu/, на якій розміщено інформаційні матеріали з даної проблеми.

В 1-4 класах щоденно проводяться ранкові зустрічі з метою формування навичок дружніх стосунків, на годинах спілкування в 1-9 класах проводяться вправи: «Ми – одна родина», «Яку людину називають толерантною», «Я вмію спілкуватися»; учні переглядають відео: «Як боротися з булінгом: поради для дітей», «Безпечна школа», «Как отвечать на оскорбления», «Как усмирить задиру».

Згідно Навчального плану роботи закладу у 5 класі проводяться факультативні заняття «Я – моє здоров’я – моє життя», в 6-7 класах «Рівний-рівному», у 8-9 класах «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе».

Під час уроків в 1-9 класах здійснюється відпрацювання теми особистої гідності людини.

З 16 по 20 вересня 2019 року в закладі освіти проведено заходи в рамках Тижня з протидії булінгу.

В закладі розроблено План заходів Тижня.

Відповідно Плану проведено таку роботу:

В 1-9 класах відбулися години спілкування на теми:

 «Ми друзі» (16.09 - 1 клас, класний керівник Занєгіна Ж. П.)

 «Вчимося дружити» (16.09 - 2 клас, класний керівник Харенко Н. О.)

 «Ми дружні» (16.09 – 3 клас, класний керівник Сільченко О. О.)

 «Золоті правила спілкування» (17.09 - 4 клас, класний керівник Колісник О. В.)

 «Вчимося розпізнавати булінг» (17.09 - 5 клас, класний керівник Вовченко І. М.)

 «Обережно: булінг!» (17.09 - 6 клас, класний керівник Мурашевич Ю. Ю.)  «Правила безконфліктного спілкування» (18.09 - 7 клас, класний керівник Бакуменко О. В.)

 «Небезпеки в Інтернеті» (18.09 - 8 клас, класний керівник Мірза Н. В.)  «Кібербулінг: як його розпізнати» (19.09 - 9 клас, класний керівник Жолобіцька Л. В.).

17 вересня соціальний педагог Галущенко Л. А. провела з учнями 9 класу тренінгове заняття «В житті є цінним кожне слово. В житті цінуймо кожну мить».

18 вересня класними керівниками 1-9 класів організовані батьківські зустрічі на тему «Як захистити дитину від булінгу».

18 вересня здобувачі освіти 1-9 класів разом з класними керівниками оформили виставку колажів «Ми проти булінгу!».

19 вересня шкільний бібліотекар Галущенко Л. А. оформила тематичну виставку «Світ без булінгу».

20 вересня із здобувачами освіти 8 класу заступник директора школи з НВР Руденко С. В. провела тренінгове заняття «Вирішуємо конфлікти мирно».

В рамках Тижня права в грудні 2019 року школярі вивчали положення Конвенції про права дитини.

В школі діє Скринька довіри, інформаційний куточок «Події», в якому розміщено телефони Національних Гарячих ліній, «Пам’ятка «Ознаки булінгу».

В закладі освіти створено комісію щодо розгляду випадків булінгу, оформлено «Журнал реєстрації рішень Комісії з розгляду випадків булінгу», «Журнал особистого прийому громадян».

Заяв про випадки булінгу не надходило.

Булінг в закладі освіти


Нині серед учнівської молоді надзвичайно загострилася проблема насильства, здійснюваного самими дітьми одне до одного.

Останніми роками визнано поширення в освітній практиці такого явища, як шкільний булінг. Це соціальна проблема всього світу протягом останніх ста років, однак вона ще й досі не вивчена. Перші публікації в Україні з’явилися 2005 р.

Булінг (bullying, від анг. bully — хуліган, забіяка, задирака, грубіян, насильник) визначається як утиск, дискримінація, цькування. Цей термін означає тривалий процес свідомого жорстокого ставлення (фізичного і психічного) з боку дитини або групи до іншої дитини або інших дітей.

Мотивацією до булінгу стають заздрість, помста, відчуття неприязні, прагнення відновити справедливість; боротьба за владу; потреба підпорядкування лідерові, нейтралізації суперника, самоствердження тощо аж до задоволення садистських потреб окремих осіб.

Як показує практика, форми шкільного булінгу можуть бути різними:

 • систематичні кепкування з будь-якого приводу (від національності до зовнішнього вигляду дитини);
 • задирство;
 • фізичні і психічні приниження;
 • різного виду знущання;
 • бойкот та ігнорування;
 • псування особистих речей та ін.

Хулігани (булі) надзвичайно винахідливі. Новітній їхній "винахід" — кібербулінг, тобто знущання з використанням електронних засобів комунікації.

Дослідники пропонують таку найзагальнішу класифікацію всіх видів булінгу:

 • 1-ша група — прояви, пов’язані переважно з активними формами приниження;
 • 2-га група — прояви, пов’язані зі свідомою ізоляцією, обструкцією скривджених.

Соціальна структура булінгу, як правило, має три елементи, а саме:

 • переслідувач (булі);
 • жертва;
 • спостерігач.

У сучасній науці існує декілька підходів до вивчення булінгу. Одні дослідники зосереджують увагу на пошуку й визначенні особистісних рис, характерних для особи булі та його жертви. Інші намагаються розглядати булінг як соціально-психологічний процес.

Ось як визначає типові риси учнів, схильних ставати булі, норвезький психолог Д. Ольвеус:

 • вони відчувають сильну потребу панувати й підпорядковувати собі інших учнів, переслідуючи власні цілі; вони імпульсивні й легко шаленіють;
 • вони часто зухвалі та агресивні в ставленні до дорослих (передусім батьків і вчителів);
 • вони не виявляють співчуття до своїх жертв;
 • якщо це хлопчики, вони зазвичай фізично сильніші за інших.

Типові жертви булінгу також мають свої характерні риси:

 • вони полохливі, вразливі, замкнуті й соромливі;
 • вони часто тривожні, невпевнені в собі, нещасній мають низьку самоповагу;
 • вони схильні до депресії й частіше за своїх ровесників думають про самогубство;
 • вони часто не мають жодного близького друга та успішніше спілкуються з дорослими, ніж із однолітками;
 • якщо це хлопчики, вони можуть бути фізичнослабшими за своїх ровесників.

Ці риси є водночас і причиною, і наслідком булінгу. У той самий час, на думку окремих дослідників, відтворити типовий портрет агресора та жертви неможливо.

Деякі психологи фіксують увагу не стільки на індивідуальних властивостях дитини, скільки на її місці в групі. Ті діти, які активно не включені в групові процеси, тримаються осібно, менш товариські, як правило, є аутсайдерами і їх (інколи більш обдарованих і талановитих) не люблять у групі. У таких випадках знаходиться хтось, хто бере на себе роль виконавця групової волі. У результаті виникає булінг.

Говорячи про спостерігачів (ким би вони не були), учені відзначають такі їх типові характерні риси, як відчуття провини і відчуття власного безсилля.

Практично в усіх країнах булінг більш поширений серед хлопчиків, ніж серед дівчаток, і його жертвами також частіше стають хлопчики. Це не просто пустощі або грубість, а особлива форма взаємин.

Кажучи про форми прояву булінгу, найбільш типові для хлопчиків і дівчаток, слід зазначити, що якщо хлопчики частіше вдаються до фізичного булінгу (стусани, поштовхи тощо), то дівчатка більш охоче користуються такими формами тиску, як поширення пліток, виключення з кола спілкування. А втім, ця різниця відносна і схоже, що вона зменшується.

Шкільний булінг — явище системне й комплексне. Тому, окрім лікарів, психіатрів, психологів (які займаються зазвичай уже з тими, хто піддався цькуванню та знущанням з боку своїх однолітків і однокласників), до вивчення й профілактики цього явища повинні, безперечно, долучатись учителі, соціальні педагоги, шкільні психологи.

Джерело

Рекомендована мультиплікація про випадки булінгу

"Жив собі чорний кіт"

"Про пташок"

"Вірте у любов, вірте у Різдво"

"Курка, яка несла всяку всячину"

"Гидке каченя"

Кiлькiсть переглядiв: 531

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.